Integritetspolicy

EUC’s integritetspolicy och arbete med GDPR

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning) i kraft och ersatte PUL (Svenska Personuppgiftslagen).

EUC’s (Europa Commerce Företagsförmedlingen AB) integritetspolicy uppdaterades med anledning av att GDPR trätt i kraft och ser nu ut enligt nedan.

Personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
EUC behandlar följande personuppgifter: personnummer, namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser och uppgifter om företagsinnehav. Vi behandlar personuppgifterna när vi utför förmedlingsuppdrag av verksamheter, närmare bestämt när vi har kontakt med förmedlingsuppdragets parter och när vi upprättar avtal och andra juridiska dokument. Uppgifter om företagsinnehav krävs för att kunna utföra förmedlingsuppdrag. Kontaktuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte.

Vi ser till att de uppgifter vi har hålls uppdaterade och att de sparas så länge de är relevanta. Ingen information lämnas vidare för att användas av tredje part. Din personliga integritet är viktig för oss och därför hanterar vi personuppgifter med stor varsamhet.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för annat ändamål än som framgår av vår integritetspolicy om vi inte har samlat in ditt samtycke eller informerat dig om annat.

Mer information om GDPR hittar du här.

En checklista hittar du här.

Dataskyddsombud

EUC’s dataskyddsombud Jur. Kand. Johan Malmqvist ansvarar för GDPR-arbetet och arbetet att hantera personuppgifter så tryggt som möjligt. Välkommen att kontakta oss vid frågor om vår integritetspolicy och vårt GDPR-arbete.