REKRYTERING

Att anställa en ny medarbetare är ett beslut som påverkar organisationen under lång tid. Rätt individ på rätt plats kan utföra stordåd. Fel individ kan däremot bli en dyrköpt erfarenhet. Det är både svårt och tidskrävande att bedöma individers kompetens, färdigheter och personlighet. Därför är det en bra investering ta hjälp av erfarna experter på rekrytering som har relevant erfarenhet och rätt verktyg för att både förstå er organisation och för att göra rätt bedömning av kandidater.

När ett företag ska tillsätta en tjänst kräver det mycket noggrannhet, precision och framförallt ett grundligt förarbete. Både för att processen ska bli så effektiv som möjligt samt ge ett lyckat resultat menar vi att både kompetens och erfarenhet krävs. Vi har både mångårig erfarenhet av att driva företag och anställa personal, ett stort kontaktnät och rätt kompetens för att tillgodose våra kunder med rätt kandidater till deras ledande befattningar.

Vi på EU Commerce AB har genom åren hjälpt många kunder med förmedling och rekrytering på chefsnivå och har stor erfarenhet fr.a. inom restaurang och hotellbranschen.

Nu när arbetsmarknaden kontinuerligt förändras, ställs höga krav på att rätt person hamnar på rätt plats. Konkurrensen om attraktiva kandidater är hård men tack vare vår långa erfarenhet, stora kontaktnät, vet vi vad som krävs för att få till en lyckad rekrytering.  Vi matchar individens personlighet, erfarenheter och beslutsfattandekapaciteten mot vad som krävs för rollen.

  1. Spara tid. Överlåt rekryteringen till oss och få möjlighet att fokusera på det ni gör bäst – er kärnverksamhet.
  2. Hitta kandidaterna med störst potential. Oavsett var kandidaterna befinner sig och vilka kanaler de använder sig av så hittar vi honom eller henne. Vi använder moderna rekryteringsverktyg för att matcha rätt individ till rätt tjänst.
  3. Resursbesparing. Ni behöver inte lägga ner resurser på en långdragen rekryteringsprocess utan kan arbeta på som vanligt. Vi matchar de sökandes lämplighet och kompetens mot befattningen ni söker.
  4. Vi deltar i anställningsprocessen fram tills tjänsten är tillsatt.

Vi debiterar kostnad för nedlagda tid för detta, med kostnads förslag innan !

EU Commerce AB
Limhamnsvägen 18 C
217 59 Malmö
+46 (0)76 24 74 60
info@eucommerce.se
www.eucommerce.se

VÄRDERING

Vad är viktigt att tänka på inför en försäljning av ett företag?

Det finns många skäl till att göra en företagsvärdering, men en av de främsta anledningarna är när ett företag vill sälja en del eller hela sin verksamhet. En annan anledning är när ett företag vill förvärva ett företag eller slå sig samman med ett annat företag.
Värderingarna ger en bra indikator om vad värdet på bolaget eller verksamheten är idag, men också en insikt om vad man bör jobba med för att få ett så högt värde som möjligt på längre sikt.

Det finns olika strategier och modeller man kan välja när det gäller att värdera ditt företag. Det finns en fara i att ha för höga förväntningar om den framtida utvecklingen i ditt bolag, särskilt om du står inför förhandlingar om att sälja ditt företag eller verksamhet.

En utgångspunkt när du ska sälja ditt företag är att veta värdet förr snarare än senare. Att känna dig säker på din bedömning kommer att hjälpa dig att bestämma hur du ska pitcha företaget för att prissätta företag korrekt för att hitta rätt köpare.

Marknadsvärdet, är den modell EU Commerce AB oftast använder och kan enklast beskrivas som priset en köpare är villig att betala och det pris som en säljare är villig att sälja sitt företag för. I praktiken finns det flera olika faktorer som sammanfaller för att bestämma priset. Dessa inkluderar antal intresserade köpare, vikten av brådskande överenskommelse, och förhandlingspositionen hos de berörda parterna.

Tveka inte att kontakta oss på EU Commerce AB om Du går i tankarna att sälja Din verksamhet så kan vi först genomföra en värdering för en indikation av vad värdet är.

EU Commerce AB
Limhamnsvägen 18 C
217 59 Malmö
+46 (0)76 24 74 60
info@eucommerce.se
www.eucommerce.se

VILL DU BLIR UPPRINGD?